Fisk

Oprindelse:

De danske og norske farvande

Beskrivelse:

Fiskene som bliver brugt i Kingsmoor’s smagsvarianter med havfisk, er frisk fanget i havene mellem Danmark og Norge. Her bliver der fanget forskellige slags, som f.eks. makrel, sild og tobis. Det er mest pelagiske fisk som bliver fanget og mængden af de forskellige slags varierer med årstiden. For eksempel er tobis en stationær fisk, som kun i sommermånederne svømmer frit omkring, derfor foregår fangsten af tobis mest fra marts til juli måned.

Vilde koldvandsfisk indeholder mest af de mest omsættelige omega-3 fedtsyrer (EPA og DHA). Fiskene producerer ikke selv Omega-3 fedtsyrer i kroppen, men det akkumuleres gennem indtagelse af fedtsyre-rige mikroalger. Det gør, at vilde fisk har et højere indhold af de essentielle flerumættede fedtsyrer EPA og DHA end fx opdrætslaks, hvor foderet typisk indeholder plantedele og vegetabilske olier.

Producering af fiskemel

Når fiskene er fanget bliver de straks kølet ned og de forbliver kølet ned, indtil de bliver leveret til fabrikken. Når fiskene er leveret til fabrikken, gennemgår leverancen en kvalitetskontrol, hvor fiskene skal godkendes inden brug. Herefter bliver fiskene kogt ved 90°C, hvorefter massen presses, så vandet sorteres fra. Det færdige fiskemel har et vandindhold på max 10%. Når alt vandet er presset fra, tørres den resterende del, det kan gøres ved forskellige temperaturer afhængig af hvilke arter af fisk der bruges og hvordan det færdige produkt skal være ift. næringsstoffer. Fiskemel til kæledyr bliver ofte tørret ved lav temperatur, da man så bibeholder et højt indhold af protein.
Efter tørring bliver massen homogeniseret, for at ensarte og sørge for at fedt og protein ikke klumper. Derefter bliver melet pakket, så det er klar til at blive leveret, så det kan bruges i Kingsmoor’s produkter.